Ürünler

eko13000 A TİPİ / D TİPİ / H TİPİ SULAMA HİDRANTALARI

GENEL AÇIKLAMALAR VE MONTAJ

Vanayı dikkatli taşıyınız

Kaplama, boya ve korumalıklara dikkat ediniz. Vanaları sürüklemeyiniz, aşındırma yaratabilecek şok ve sürtünmelerden kaçınınız.

Malzemeyi uygun koşullarda saklayınız

Vanalar;
Aşınmanın önlenmesi için nem ve yağıştan,
Sızdırmazlık açısından varlığı tehdit oluşturan parçacıklarla etkileşimin önlenmesi için rüzgar ve kumdan, Özellikle plastik vanalar ile donanımı ultraviyole ışınıma hassas olan kaplama ve boyalara zarar verdiği için güneş ışığı ve ısıdan korunmalıdır.
Kauçuk contalı vanalar her zaman yarı açık halde muhafaza edilmelidir.
Metal metale çalışan vanalar (özel bir açıklama yapılmadıysa) kapalı konumda bulundurulmalı ve iç hacme yabancı madde sızıntısı önlenmelidir.
Küresel vanalar açık konumda muhafaza edilmelidir.
Vanalar plastik kapakları ile birlikte muhafaza edilmelidir. Plastik kapaklar montaj sırasında çıkarılmalıdır.

Boruları temizleyiniz

Tesisatın test edilmesi ve çalıştırılması öncesinde boruların yıkanması (su, hava, kullanımı uygunsa buhar ile) son derece önemlidir. Borularda kalma ihtimali bulunan çeşitli nesneler ve parçacıkların, özellikle vana yatağına doğrudan zarar verebilecek çökelen kaynak malzemelerinin tamamının temizlendiğinden emin olunmalıdır.

Conta yatağını temizleyiniz

Conta yataklarının tamamen temiz ve arınmış olduğundan emin olunuz.

Boru tesisatını hizalayınız

Boru tesisatı hizalanmasını kontrol ediniz. Kötü hizalanmaların düzeltilmesinde vanaları kullanmayınız: bu durum sızıntıya, aksak çalışmaya hatta kırılmaya yol açabilir.

Koç darbelerinden sakınınız

Aşırı şiddette basınç artmaları bir koç darbesi tarafından yaratılabilir. Bir koç darbesi şu zararları ortaya çıkarabilir: kelebek vana diskleri kırılabilir, çeşitli aparatlar bozulabilir, miller deforme olabilir. Koç darbelerinin birçok nedeni vardır; en sık görüleni pompanın ani çalışması ve vananın ani kapanmasıdır.

Montaj yönüne uyunuz

Bazı vanalar tek yönlüdür (Çekvalf, bıçaklı sürgülü vana, vb).
Montajın belirtilen ok yönünde yapılıp yapılmadığına ve montaj talimatlarına uygunluğuna dikkat ediniz.

Ağır vanalar için destek kullanınız

Uzun vanalar ile ağır kumanda motorlarının taşınması gibi belirli durumlarda destek kullanılması ve gövdenin sızdırmazlığının bozulması riskini doğurabilecek zararlı gerilmelerden kaçınılması sağlanmalıdır.

Bakım ve kontrol

  • Vanaları yıllık kontrol ettiriniz.
  • Her sökümden sonra contaları değiştiriniz.
  • Her onarım işlemi tesisat atmosferik basınçtayken yapılmalıdır.
  • Varsa aktüatörün enerji bağlantısını kesiniz.
  • Önerilen bağlantı pozisyonuna uyunuz.
  • Sökme yönüne uyunuz.
  • Normalden uzun stoklama ya da açma kapama frekansının düşük olduğu durumlarda vana gövdesini düzenli olarak yağlayınız.
  • Vanaya elektrik motoru bağlarken motor somunuyla vana milini yağlamayı unutmayınız.